Om Testinnsikt

Om TestInnsikt

TestInnsikt er SOCOs plattform for detaljerte analyser av aktuelle tema innen testfaget i Norge. Vi ønsker mer kunnskap om hvilke vilkår og nyanser som preger hverdagen i mange utviklingsprosjekter. Ved å gå mer i dybden håper vi at vi kan bidra med nye perspektiver, tilnærmelser og bedre beslutninger til nytte for både testere, utviklere, prosjektledere og andre interessenter. Kanskje vil vi avdekke nye mønstre? Kanskje vil vi avkrefte noen myter? Ambisjonen er uansett å kunne innhente mer detaljert informasjon og deretter dele funnene med alle dere som er opptatt av kvalitetssikring.


TestInnsikt er i stor grad avhengig av dere som jobber innen IT og utvikling, og at dere deler av deres meninger og erfaringer. Har du synspunkter og kommentarer til informasjonen her, eller du har tips til andre viktige tema, setter vi stor pris på tilbakemeldinger på testinnsikt@soco.no

Årets tema er testdata

Temaet for 2023 er testdata. Høsten 2022 gikk de første lenkene til spørreundersøkelsene ut til deltakerne på Testdagen ODIN og via deling på LinkedIn.

Hensikten med spørreundersøkelsene har vært å finne ut hvilken rolle testdata spiller i prosjektene i Norge AS. Vi ønsket å vite mer om produksjonsdata blir benyttet til testformål, modenheten på anonymiseringsalgoritmer og syntetiske data. Testdata treffer hovedparten av utviklingsløpet, og vi ville vite mer om hvor skoen trykker og om folk er fornøyde med testdata-oppsettet i bedriften sin.

Syntetiske data vs anonymiserte data

Vi ser på syntetiske data som data uten noe som helst hold i virkeligheten, absolutt alle spor er generert fiktivt.

Anonymiserte data har utgangspunkt i ekte data, men er i forskjellig grad anonymisert eller ommøblert slik at det forhåpentligvis ikke er mulig å kjenne igjen persondata.

TestRadar fortsatt tilgjengelig

SOCOs TestRadar har siden 2016 vært en temperaturmåler på testfagets status i Norge. SOCO-konsulentenes egne erfaringer ga en oversikt over trendene for det kommende året. Funnene fra fjorårets TestRadar har trolig ikke endret seg så radikalt mye til i år, så de fleste av artiklene på nettsiden vil fortsatt gi en god introduksjon til temaene. Testradaren presenterer argumenter for og imot når du skal vurdere trendene.

TestRadaren vil ikke bli oppdatert med ny informasjon for 2022, men er selvfølgelig fortsatt tilgjengelig på testradar.no.