Om Testinnsikt

TestInnsikt er SOCOs nye plattform for detaljerte analyser av aktuelle tema innen testfaget i Norge. Vi ønsker mer kunnskap om hvilke vilkår og nyanser som preger hverdagen i mange utviklingsprosjekter. Ved å gå mer i dybden håper vi at vi kan bidra med nye perspektiver, tilnærmelser og bedre beslutninger til nytte for både testere, utviklere, prosjektledere og andre interessenter. Kanskje vil vi avdekke nye mønstre? Kanskje vil vi avkrefte noen myter? Ambisjonen er uansett å kunne innhente mer detaljert informasjon og deretter dele funnene med alle dere som er opptatt av kvalitetssikring.


TestInnsikt er i stor grad avhengig av dere som jobber innen IT og utvikling, og at dere deler av deres meninger og erfaringer. Har du synspunkter og kommentarer til informasjonen her, eller du har tips til andre viktige tema, setter vi stor pris på tilbakemeldinger på testinnsikt@soco.no

Årets tema er testautomatisering

Temaet for 2022 er testautomatisering. Høsten 2021 gikk de første lenkene til spørreundersøkelsene ut til deltakerne på Testdagen ODIN og via deling på LinkedIn.

Hensikten med spørreundersøkelsene har vært å finne ut mer om plassen testautomatiseringen har i prosjektene i dag. Vi ønsket å vite mer om ambisjonene som er der ute for å automatisere, og hvem som skriver testene – og på hvilket testnivå. Automatisering treffer store deler av utviklingsløpet. Vi var derfor interesserte i å høre meningene til alle som jobber i prosjekter som har, eller skulle ønske de hadde mer, testautomatisering. Det var også relevant å få klarhet i hvorfor noen velger å ikke automatisere.

Ønsker du mer detaljert informasjon fra undersøkelsen om testautomatisering, kan du kontakte oss for et anonymisert datagrunnlag: testinnsikt@soco.no

TestRadar fortsatt tilgjengelig

SOCOs TestRadar har siden 2016 vært en temperaturmåler på testfagets status i Norge. SOCO-konsulentenes egne erfaringer ga en oversikt over trendene for det kommende året. Funnene fra fjorårets TestRadar har trolig ikke endret seg så radikalt mye til i år, så de fleste av artiklene på nettsiden vil fortsatt gi en god introduksjon til temaene. Testradaren presenterer argumenter for og imot når du skal vurdere trendene.

TestRadaren vil ikke bli oppdatert med ny informasjon for 2022, men er selvfølgelig fortsatt tilgjengelig på testradar.no.